Tổng quan:

Sự thành công của một cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp của họ. Thất bại trong giao tiếp thường là nguyên nhân của những bất đồng giữa các đối tượng giao tiếp và hiệu quả công việc thường không cao. Khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả.

Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu giao tiếp và quá trình giao tiếp
 • Tìm hiểu nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
 • Tìm hiểu các kỹ năng trong giao tiếp và phương pháp để giao tiếp hiệu quả

Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe, và phản hồi tích cực

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn:

 

 • Tạo dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho bản thân cũng như công ty nói chung
 • Tránh được những hiểu lầm không đáng tiếc
 • Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, tạo môi trường làm việc thoải mái, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau
 • Truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác cho đồng nghiệp cũng như đối tác

Mục tiêu

 • Tìm hiểu giao tiếp và quá trình giao tiếp
 • Tìm hiểu nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
 • Tìm hiểu các kỹ năng trong giao tiếp và phương pháp để giao tiếp hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe, và phản hồi tích cực

Nội dung chính

 • Giao tiếp và quá trình giao tiếp
 • Giao tiếp là gì?
 • Quá trình giao tiếp.
 • Yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
 • Nguyên tắc giao tiếp
 • Bài tập thực hành.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng cần có trong giao tiếp
 • Phương thức giao tiếp
 • Phương thức giao tiếp hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp
 • Bài tập thực hành
 • Tổng kết & Bài tập tình huống.

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả