Tổng quan:

Học tập chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Nhưng làm thế nào để học tập thật sự hiệu quả? Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các phương pháp học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng và bí quyết vượt qua những kỳ thi căng thẳng

Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả
 • Hiểu rõ phương pháp xác định mục tiêu
 • Tìm hiểu về các dạng bài thi và lập dàn ý cho bài thi

Mục tiêu kỹ năng:

 • Rèn luyện kỹ năng đọc, viết, học tập hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng xác định mục tiêu và các kế hoạch học tập
 • Tăng cường kỹ năng hoàn thành các bài thi khó
 • Tăng cường kỹ năng xây dựng các kế hoạch, dự án.

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng “Kỹ năng học tập hiệu quả” sẽ giúp bạn”

 • Xác định mục tiêu cho bản thân
 • Tăng cường khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian để học tập hiệu quả.
 • Hoàn thành xuất sắc các bài tiểu luận, báo cáo, luận văn nhờ có phương pháp chuẩn bị và nghiên cứu tốt.
 • Nâng cao tốc độ đọc sách và kỹ năng ghi chép khi đọc sách
 • Hiểu rõ các dạng bài thi thường gặp và có sự chuẩn bị về tâm lý cũng như kiến thức trước khi bước vào phòng thi

Mục tiêu

 • Tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả và phương pháp xác định mục tiêu
 • Phát triển kỹ năng xác định mục tiêu và các kế hoạch học tập hiệu quả

Nội dung chính

 • Mục tiêu, kế hoạch trong học tập
 • Phương pháp học tập
 • Bí quyết làm bài thi
 • Tổng kết khóa học và Bài tập tình huống

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kỹ năng học tập hiệu quả