Tổng quan:

Bất đồng về quan điểm hay mâu thuẫn tính cách là những khó khăn bạn có thể gặp phải khi làm việc với người khác. Nếu không được giải quyết, những khó khăn này sẽ gây cản trở sự thành công của bạn. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp ứng phó với những mâu thuẫn nảy sinh khi làm việc với người khó tính.

Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu sự khác biệt giữa các phong cách làm việc, nhận thức, hay tính cách mỗi người
 • Tìm hiểu những phương pháp để đối mặt với mâu thuẫn nảy sinh

Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đồng nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết  vấn đề logic

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng Kỹ năng làm việc với người trái tính sẽ giúp bạn:

 • Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở, hòa đồng với đồng nghiệp
 • Nâng cao hiệu suất làm việc
 • Giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực
 • Phân tích và điều chỉnh phản ứng của bản thân trước sự thay đổi bất ngờ

Mục tiêu

 • Tìm hiểu sự khác biệt giữa phong cách làm việc, nhận thức, hay tính cách mỗi người
 • Tìm hiểu những phương pháp để đối mặt với mâu thuẫn nảy sinh
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đồng nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề logic
 • Tạo dựng mỗi quan hệ tốt đẹp nơi công sở, hòa đồng với đồng nghiệp

Nội dung chính

 • Nhận biết người trái tính
 • Trái tính là gì?
 • Nguyên nhân của trá tính
 • Đặc trưng của người trái tính
 • Phương pháp thích nghi
 • Kỹ năng làm việc với người trái tính
 • Xác định nhân tố tác động
 • Nhận dạng nhu cầu hành vi
 • Chủ động đáp ứng thay đổi
 • Đối diện với xung đột
 • Điều chỉnh phương pháp
 • Tổng kết Khóa học và Bài tập tình huống

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kỹ năng làm việc với người “trái tính”