Tổng quan:

Phản hồi là một trong những kỹ năng quan trọng giúp giao tiếp thành công hơn. Bất cứ một hoạt động nào khi kết thúc cũng cần có sự phản hồi từ những người liên quan. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp để đưa ra phản hồi tích cực, mang tính xây dựng.

Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu thế nào là những phản hồi tích cực
 • Phương pháp hình thành kỹ năng phản hổi tích cực

Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp
 • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
 • Củng cố kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, lựa chọn ý kiến phản hồi sáng suốt

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng Kỹ năng phản hồi tích cực sẽ giúp bạn:

 • Biết cách xem xét, cố vấn và huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả
 • Đưa ra những ý kiến phản hồi tích cực, động viên nhân viên tiếp tục cố gắng vì mục tiêu chung
 • Tránh được những hiểu lầm không đáng có trong nội bộ công ty
 • Khuyến khích môi trường tiếp thu ý kiến, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau
 • Tăng tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc

Nội dung chính

 • Tìm hiểu chung về kỹ năng phản hồi tích cực
 • Tìm hiểu về kỹ năng phản hồi tích cực
 • Vai trò của kỹ năng phản hồi tích cực với công việc
 • Những lợi ích mà kỹ năng phản hồi tích cực mang lại
 • Phương pháp hình hình kỹ năng phản hồi tích cực
 • Phương pháp tư duy khách quan
 • Xây dựng môi trường làm việc cởi mở
 • Đánh giá tính hiệu quả của các phản hồi tích cực
 • Các kỹ năng cần có để hoàn thiện kỹ năng phản hồi tích cực
 • Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng tuyết trình
 • Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 • Sử dụng hiệu quả kỹ năng phản hồi tích cực trong công việc
 • Các bài tập tình huống

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kỹ năng phản hồi tích cực