Giới thiệu chung:

Khóa học “Kỹ năng làm việc nhóm” giúp học viên hiểu được bản chất của nhóm và làm việc nhóm; có kỹ năng hợp tác, cùng tạo dựng, phát triển nhóm làm việc hiệu quả để đạt mục tiêu chung, nâng cao hiệu suất làm việc, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Thời lượng:

 • Online: 2 tiếng

Mục tiêu khóa học:

Sau khi tham gia khóa học, học viên có khả năng:

 • Hiểu được bản chất của nhóm và làm việc nhóm;
 • Nắm bắt được quy luật phát triển của nhóm và những rào cản thường gặp khi làm việc nhóm;
 • Hình thành kỹ năng lãnh đạo nhóm;
 • Phát triển các kĩ năng xây dựng nhóm làm việc hiệu quả;
 • Tăng cường năng lực làm việc nhóm và kĩ năng giải quyết xung đột trong nhóm.

Đối tượng học:

 • Chuyên viên
 • Nhân viên

Tóm tắt nội dung khóa học: Nội dung khóa học được chia làm 03 bài học, nội dung đi từ khái quát những vấn đề cơ bản trong làm việc nhóm, đến cách thức để xây dựng, phát triển nhóm làm việc hiệu quả và giải quyết các vấn đề trong thực tế thông qua tình huống có sẵn; thảo luận và giải đáp các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

Khung chương trình khóa học:

Bài 1: Khái quát nhóm và làm việc nhó

        1.1. Nhóm là gì?

1.2. Thế nào là làm việc nhóm?

1.3. Lợi ích của làm việc nhóm

Bài 2: Bí quyết thành công trong làm việc nhóm

        2.1. Luôn hướng tới mục tiêu chung

        2.2. Lãnh đạo nhóm hiệu quả

        2.3. Phân công hiệu quả

         2.4. Hợp tác tích cực

         2.5. Quản lý mâu thuẫn nhóm hiệu quả

         2.6. Xây dựng nhóm tự hoàn thiện


 • 1

  Kỹ năng làm việc nhóm