* Tổng quan:

Kiến thức cơ bản về  kế toán tài chính sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ thêm về tiềm lực tài chính của công ty nhằm phục vụ cho mục đích quản lý và quyết định đầu tư hiệu quả. Đến với khóa học này của chúng tôi, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức tài chính cơ bản giúp quản lý doanh nghiệp.

* Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản trong tài chính kế toán
 • Hiểu rõ các thuật ngữ trong báo cáo tài chính
 • Biết cách tính lợi tức đầu tư phục vụ cho quản lý doanh nghiệp

* Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng đầu tư hiệu quả

* Giới thiệu khóa học:

Áp dụng Kiến thức tài chính cơ bản cho nhà quản lý sẽ giúp bạn:

 • Quản lý tài chính của doanh nghiệp dễ dàng
 • Đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả
 • Hiểu rõ báo cáo tài chính của các công ty khác, từ đó đưa ra chiến lược cạnh tranh hiệu quả
 • Phân tích tiềm lực tài chính của công ty mình và công ty đối thủ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lãnh đạo với các vai trò khác nhau.

* Nội dung chính:

Bài 1. Tổng quan về vấn đề tài chính doanh nghiệp

 1. Giới thiệu bài học
 2. Các thuật ngữ tài chính cơ bản
 3. Tài chính doanh nghiệp và vấn đề quản trị tài chính
 4. Bài tập thực hành
 5. Tóm tắt bài học

Bài 2. Tìm hiểu về báo cáo tài chính và phân tích tài chính

 1. Giới thiệu bài học
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Báo cáo kết quả kinh doanh
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản
 6. Bài tập thực hành
 7. Tóm tắt bài học

Bài 3. Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý

 1. Giới thiệu bài học
 2. Các khái niệm kế toán quan trọng
 3. Sử dụng thông tin tài chính và kế toán để ra quyết định kinh doanh
 4. Bài tập thực hành
 5. Tóm tắt bài học

Bài 4. Tổng kết khóa học

 1. Bài tập tình huống
 2. Tổng kết khóa học

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kiến thức tài chính cơ bản dành cho Nhà quản lý