* Tổng quan:

Lập và quản lý ngân sách tốt sẽ giúp bạn sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và kiểm soát chi tiêu hợp lý. Là người quản lý, bạn cần phải hiểu rõ ngân sách của doanh nghiệp mình nhằm đưa ra đối sách hợp lý. Khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng giúp bạn quản lý ngân sách thành công.

* Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu các phương pháp lập và phát triển ngân sách dựa trên doanh số bán hàng và chi phí dự kiến
 • Tìm hiểu cách thức quản lý ngân sách

* Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo nhóm
 • Nâng cao kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả
 • Tăng cường kỹ năng dự đoán chi tiêu của doanh nghiệp

* Giới thiệu khóa học:

Áp dụng các Phương pháp lập và quản lý ngân sách sẽ giúp bạn:

 • Điều hành được doanh nghiệp một cách thuận lợi
 • Kiểm soát chi tiêu và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả
 • Có cái nhìn thấu đáo hơn về hiệu quả hoạt động của công ty thông qua việc tính toán chênh lệch ngân sách
 • Đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lãnh đạo với các vai trò khác nhau.

* Nội dung chính:

Bài 1. Ngân sách và các lợi ích của lập ngân sách

 1. Giới thiệu bài học
 2. Tổng quan về ngân sách
 3. Lợi ích của việc lập và sử dụng ngân sách hiệu quả
 4. Bài tập thực hành
 5. Tổng kết bài học

Bài 2. Phương pháp lập ngân sách

 1. Giới thiệu bài học
 2. Quy trình lập ngân sách
 3. Các phương pháp lập ngân sách
 4. Bài tập thực hành
 5. Tổng kết bài học

Bài 3. Kiểm soát ngân sách

 1. Giới thiệu bài học
 2. Sử dụng ngân sách hiệu quả
 3. Kiểm soát ngân sách: Phân tích biến động
 4. Đánh giá hoạt động sử dụng ngân sách
 5. Bài tập thực hành
 6. Tổng kết bài học

Bài 4. Tổng kết khóa học

 1. Bài tập tình huống
 2. Tổng kết khóa học

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Phương pháp lập và quản lý ngân sách