Tổng quan:

Với cương vị là một nhân viên chăm sóc khách hàng, bạn phải biết cách làm hài lòng khách hàng của mình bằng những hiểu biết cũng như kỹ năng về chăm sóc khách hàng. Khoá học này sẽ giúp bạn tìm hiểu về chăm sóc khách hàng và bí quyết trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng giỏi.

Mục tiêu kiến thức:

 • Hiểu được chăm sóc khách hàng là gì, các yêu cầu cũng nhưáp lực đối với một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi.
 • Học được các kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Bí quyết để trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng giỏi.

Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết và quản lý những khách hàng khó tính

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng các Bí quyết trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng giỏi nhằm:

 • Phát triển bản thân bằng cách nâng cao thái độ phục vụ, kiến thức chăm sóc khách hàng.
 • Phát triển kỹ năng nắm bắt nhu cầu khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Tìm ra phương pháp giải quyết và quản lý những khách hàng khó tính
 • Giữ chân các khách hàng trung thành
 • Thể hiện phong cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Hiểu được chăm sóc khách hàng là gì, các yêu cầu cũng nhưáp lực đối với một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi.
 • Học được các kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Bí quyết để trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng giỏi.
 • Phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Kỹ năng giải quyết và quản lý những khách hàng khó tính

Nội dung chính:

 • Một số vấn đề cơ bản về chăm sóc khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng là gì
 • Yêu cầu đối với một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi
 • Áp lực của một nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi
 • Bí quyết trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng giỏi
 • Giới thiệu bài học
 • Chìa khoá xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Cách thức giao tiếp trong chăm sóc khách hàng
 • Giải quyết và quản lý những khách hàng khó tính
 • Giữ chân các khách hàng trung thành

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Bí quyết trở thành chuyên gia chăm sóc khách hàng