Tổng quan:

Tập trung quản lý quy trình bán hàng dành cho các khách hàng tiềm năng là một yếu tố quan trọng trong kỹ năng bán hàng. Vì thế, khóa học của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết giúp bạn đánh giá và xác khách hàng tiềm năng và tiến tới xúc tiến bán hàng hiệu quả.

Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe, điều chỉnh thái độ phù hợp

Mục tiêu kiến thức:

 • Tìm hiểu quy trình đánh giá, tiếp cận khách hàng tiềm năng
 • Tìm hiểu phương pháp kiểm soát cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng tiềm năng đó

Giới thiệu khóa học:

Áp dụng Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả trong dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn:

 • Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tập trung chiến  lược bán hàng vào một đối tượng tiềm năng
 • Tăng doanh thu bán hàng và thương hiệu của công ty trong mắt khách hàng
 • Thuyết phục khách hàng thành công, giữ chân khách hàng trung thành
 • Gây thiện cảm với khách hàng, tạo sự cạnh tranh vượt trội với công ty đối thủ

Mục tiêu khóa học:

 • Tìm hiểu quy trình đánh giá, tiếp cận khách hàng tiềm năng
 • Tìm hiểu phương pháp kiểm soát cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng tiềm năng đó
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
 • Nâng cao kỹ năng lắng nghe, điều chỉnh thái độ phù hợp

Nội dung:

 • Tầm quan trọng của việc đánh giá khách hàng tiềm năng
 • Khách hàng tiềm năng
 • Tầm quan trọng của việc đánh giá khách hàng tiềmm năng
 • Các phương pháp đánh giá khách hàng tiềm năng
 • Các phương pháp đánh giá khách hàng tiềm năng
 • Những điều nên tránh để không đánh mất khách hàng tiềm năng
 • Quy trình đánh giá khách hàng tiềm năng
 • Tìm đúng và tiếp cận khách hàng tiềm năng
 • Thực hiện đánh giá khách hàng tiềm năng, tiến tới đề nghị một cuộc hẹn

* Phương pháp đào tạo: e-Learning


 • 1

  Phương pháp đánh giá khách hàng tiềm năng