Cơ khí là ngành có lịch sử lâu đời, chiếm phần lớn trong cơ cấu hoạt động kinh tế xã hội. Ngành cơ khí tham gia vào một dải khá rộng các công việc sản xuất bao gồm từ khâu khai khoáng, hình thành vật liệu, gia công các thiết bị, chế tạo máy móc, và điều hành hệ thống sản xuất công nghiệp. Nghề Cắt gọt kim loại là nghề tham gia trực tiếp chế tạo, sản xuất các thiết bị sản phẩm cơ khí.

Một trong những lý do khiến ngành công nghệ chế tạo máy hiện đại có được những ưu điểm đã nêu là con người biết cách ứng dụng kỹ thuật tin học trong thiết kế và chế tạo các sản phẩm cơ khí. Đặc trung cho các ứng dụng đó là các thiết bị công nghệ CNC ra đời, nó giúp cho ngành cắt gọt tạo ra những sản phẩm có tính công nghệ cao, năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm ổn định.

Qua khóa học nghề “Cắt gọt kim loại” các bạn sẽ được tìm hiểu về các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong nghề Cắt gọt kim loại thông qua các bài giảng tích hợp và các bài giảng thực hành mô phỏng.   


Tích hợp

 • 1

  Tiện trụ bậc ngắn

 • 2

  Tiện trụ dài

 • 3

  Tiện rãnh

 • 4

  Tiện cắt đứt

 • 5

  Khoan lỗ trên máy tiện

 • 6

  Tiện lỗ suốt

 • 7

  Tiện lỗ kín

 • 8

  Phay bào mặt phẳng ngang

 • 9

  Phay, bào mặt phẳng song song, vuông góc

 • 10

  Phay bào mặt phẳng nghiêng

 • 11

  Phay bào mặt phẳng bậc

 • 12

  Phay cắt đứt

 • 13

  Bào rãnh

 • 14

  Tiện côn bằng dao rộng lưỡi

 • 15

  Tiện ren tam giác ngoài

 • 16

  Phay bánh răng trụ răng nghiêng

 • 17

  Phay rãnh xoắn

 • 18

  Lập trình tiện CNC

 • 19

  Gia công tiện CNC

 • 20

  Vận hành máy phay CNC