Mô phỏng

Tích hợp

 • 1

  Hàn ống xoay ở vị trí 1GR

 • 2

  Thao tác các nút nối, buộc, móc, khóa cáp cơ bản

 • 3

  Nâng hạ di chuyển bằng tời

 • 4

  Đo kiểm tra kích thước chung của kết cấu thiết bị cơ khí

 • 5

  Chế tạo cơ cấu chặn liệu

 • 6

  Chế tạo cơ cấu chống lệch băng

 • 7

  Chế tạo phễu bunke-silô

 • 8

  Chế tạo cửa kiểm tra

 • 9

  Chế tạo thanh giằng

 • 10

  Chế tạo cột

 • 11

  Chế tạo vì kèo

 • 12

  Chế tạo dầm tổ hợp

 • 13

  Chế tạo cửa thoát vật liệu

 • 14

  Chế tạo thân lọc bụi Siclon

 • 15

  Chế tạo giá đỡ lọc bụi

 • 16

  Sơn bằng máy

Mô phỏng

 • 1

  Khoan, khoét, doa

 • 2

  Cắt thép bằng khí ga và oxi

 • 3

  Kiểm tra độ phẳng, độ thẳng

 • 4

  Kiểm tra song song và vuông góc

 • 5

  Kiểm tra độ tròn độ trụ

 • 6

  Đo kiểm tra góc

 • 7

  Làm sạch bằng máy

 • 8

  Làm sạch bằng áp suất cao

 • 9

  Chế tạo khung băng tải

 • 10

  Chế tạo giá đỡ con lăn