Tích hợp

 • 1

  Email và xử lý sự cố

 • 2

  An toàn hệ thống máy tính

 • 3

  Các phần mềm chuẩn đoán

 • 4

  Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển

 • 5

  Hoạt động định thời

 • 6

  Sửa chữa hệ thống khuếch đại loa

 • 7

  Kiểm tra trước khi sửa chữa phần cứng máy tính laptop

 • 8

  Kiểm tra update bios laptop

 • 9

  Phần cứng cấp nguồn

 • 10

  Phần đồng bộ

 • 11

  Phần khuếch đại Video

 • 12

  Phần quét ngang

 • 13

  Phân tích sơ đồ tổng quát các máy

 • 14

  Phương thức kết nối internet

 • 15

  Sửa chữa chuột và bàn phím

 • 16

  Sửa chữa lắp đặt Modem

 • 17

  Sữa chữa lắp đặt Scaner

 • 18

  Thiết bị lưu trữ

 • 19

  Xử lý sự cố phần mềm văn phòng

 • 20

  Thiết bị CMOS

 • 21

  Cài đặt phần mềm ứng dụng

 • 22

  Sửa chữa mạch công suất

 • 23

  Bộ xử lý trung tâm và các chipset

Mô phỏng

 • 1

  Quy trình lắp ráp máy tính

 • 2

  Xử lý sự cố phần mềm

 • 3

  Các thành phần chính của máy tính

 • 4

  Bo mạch chính

 • 5

  Sửa chữa nguồn AC

 • 6

  Sửa chữa nguồn DC

 • 7

  Sửa chữa mạch điều khiển

 • 8

  Phần quét dọc

 • 9

  Sửa chữa máy in

 • 10

  Các thành phần chính của laptop

 • 11

  Lõi chipset

 • 12

  Sửa chữa mạch tạo xung ổn áp