• 1

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bơm xăng điều khiển điện tử

 • 1

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vòi phun xăng điều khiển điện tử

 • 1

  Tháo lắp nhận dạng hệ thống bôi trơn

Tích hợp

 • 1

  Tháo lắp nhận dạng hệ thống bôi trơn

 • 2

  Sửa chữa bồi dưỡng nhóm trục khuỷu

 • 3

  Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ

 • 4

  Sửa chữa con đội và trục cam

 • 5

  Sửa chữa nhóm Xupap

 • 6

  Kĩ thuật kiểm tra và chuẩn đoán hộp số tự động

 • 7

  Bảo dưỡng sửa chữa bộ điều khiển trung tâm và các bộ cảm biến

 • 8

  Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp điều khiển điện tử

 • 9

  Tháo lắp nhận dạng hệ thống làm mát

 • 10

  Kiểm tra chuẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh ABS

Mô phỏng

 • 1

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bơm xăng điều khiển điện tử

 • 2

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vòi phun xăng điều khiển điện tử

 • 3

  Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống dẫn động phanh thủy lực

 • 4

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bơm xăng điều khiển điện tử

 • 5

  Tháo lắp nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 6

  Sửa chữa xi lanh

 • 7

  Sửa chữa nhóm Piston

 • 8

  Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp

 • 9

  Sửa chữa cơ cấu dẫn động trục cam

 • 10

  Sửa chữa hệ thống bôi trơn

 • 11

  Sửa chữa hệ thống làm mát

 • 12

  Sửa chữa bơm thấp áp

 • 13

  Sửa chữa bơm cao áp

 • 14

  Sửa chữa vòi phun cao áp

 • 15

  Sửa chữa hộp số

 • 16

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

 • 17

  Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái