Tích hợp

 • 1

  Máy nén khí

 • 2

  Điều khiển các động cơ khởi động và dùng theo trình tự

 • 3

  Máy biến áp

 • 4

  Máy điện 1 chiều

 • 5

  Máy điện đồng bộ

 • 6

  Thí nghiệm máy phát điện đồng bộ

 • 7

  Thí nghiệm máy điện 1 chiều

 • 8

  Trang bị điện các máy nén máy bơm máy quạt gió

 • 9

  Lắp đặt đường dây trên không

 • 10

  Bộ điều khiển điện Servo

 • 11

  Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC

 • 12

  Thiết kế mạch điều khiển khí nén

Mô phỏng

 • 1

  Sử dụng các loại máy dò thông dụng

 • 2

  Thí nghiệm máy phát điện không đồng bộ

 • 3

  Thí nghiệm máy biến áp

 • 4

  Điều khiển tốc độ chuyển động điện

 • 5

  Bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều

 • 6

  Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

 • 7

  Bộ biến đổi điện áp 1 chiều

 • 8

  Bộ nghịch lưu và bộ biến tần

 • 9

  Bộ chỉnh lưu

 • 10

  Máy điện không đồng bộ