• 1

  Hàn mép các bon thấp có vát mép vị trí hàn 3G

 • 1

  Hàn ống ở vị trí 2G có vát mép

 • 1

  Hàn thép các bon hàn thấp vị trí hàn 3F

 • 1

  Hàn thép các bon vị trí hàn 2G

 • 1

  Hàn ống ở vị trí 1G

 • 1

  Hàn đắp mặt trụ bằng máy hàn hồ quang tay

 • 1

  Tích hợp

Tích hợp

 • 1

  Hàn mép các bon thấp có vát mép vị trí hàn 3G

 • 2

  Hàn ống ở vị trí 2G có vát mép

 • 3

  Hàn thép các bon hàn thấp vị trí hàn 3F

 • 4

  Hàn thép các bon vị trí hàn 2G

 • 5

  Hàn ống ở vị trí 1G

 • 6

  Hàn đắp mặt trụ bằng máy hàn hồ quang tay

 • 7

  Hàn liên kết góc các bon thấp vị trí hàn 2F

 • 8

  Hàn thép các bon vị trí hàn 5G

 • 9

  Kỹ thuật hàn thép hơp kim vị trí hàn 5G

 • 10

  Mài mép hàn, mép cùn bằng máy mài cầm tay

 • 11

  Chế tạo phôi hàn mỏ cắt khí cầm tay

 • 12

  Chế tạo phôi hàn từ vật liệu thép tấm bằng máy cắt CNC

 • 13

  Chế tạo phôi hàn từ vật liệu thép tấm bằng máy cắt khí con rùa

 • 14

  Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn ống vị trí 1G,2G,5G,6G,6GR

 • 15

  Gá lắp và hàn đính định vị các chi tiết hàn tấm vị trí 1G,2G,3G,4G

 • 16

  Giới thiệu về báo cáo quy trình hàn

 • 17

  Hàn gấp mép tấm mỏng

 • 18

  Hàn giáp mối thép các bon thấp vị trí hàn 1G

 • 19

  Hàn giáp mối thép tấm vị trí 2G

 • 20

  Hàn giáp mối thép tấm vị trí 3G

 • 21

  Hàn giáp mối thép tấm vị trí 4G

 • 22

  Hàn góc ở vị trí hàn 4F

 • 23

  Hàn liên kết góc các bon thấp vị trí hàn 1F

 • 24

  Hàn góc ở vị trí hàn 2F

Mô phỏng

 • 1

  Gây hồ quang và duy trì hồ quang

 • 2

  Gá lắp định vị hàn các vị trí 1F 2F 3F 4F

 • 3

  Hàn góc ở vị trí 1F

 • 4

  Hàn giáp mối thép tấm ở vị trí 1G

 • 5

  Tính toán độ bền của mối hàn

 • 6

  Tính ứng suất và biến dạng khi hàn

 • 7

  Hàn nhôm và hợp kim nhôm bằng phương pháp hàn khí

 • 8

  Hàn liên kết góc nhôm, hợp kim nhôm bằng phương pháp hàn tig-vị trí 2F

 • 9

  Hàn liên kết góc nhôm, hợp kim nhôm bằng phương pháp hàn tig-vị trí 2G

 • 10

  Hàn đồng và hợp kim đồng bằng phương pháp hàn khí

 • 11

  Hàn đồng và hợp kim đồng bằng phương pháp hàn tig